Sağlıklı Nesiller Derneği

REHBERLERİMİZ

Derneğimiz sağlıklı bir neslin oluşmasına ve gelişmesine katkıda bulunmak için kurulmuştur. Güçlü bir ülke fiziksel ve ruhsal olarak sağlıklı bir nesil ile mümkündür. Sağlıklı bir neslin temeli anne karnında atılır, ailede devam eder, toplum içinde gelişir, eğitimle perçinleşir. Halk sağlığı, güvenli annelik, ana çocuk sağlığı konularında toplumun özelliklede annelerin eğitilmeleri öncelikli hedeflerimizdendir.Geleceğimizin teminatı olan gençlerin çevresindeki tüm olumsuzluklardan, kötü alışkanlıklardan uzaklaştırılması ve kalifiye eğitimli bir iş gücü oluşturmak diğer öncelikli hedeflerimizdir. Sağlıklı nesillerin gelişmesinde birikim ve tecrübeleri ile katkıda bulunan geçmişimizi borçlu olduğumuz yaşlıların sağlık ve sosyal sorunlarına çözüm aramak.

Yaşlıların bakımıyla ilgili hizmetler yürütmekte hedeflerimiz arasındadır. Her alanda eğitim gören, özelliklede sağlık camiasının gelecekteki sahiplerinin eğitimleri süresince burslarımızla ve ilmi faaliyetlerimizle desteklemek onların eğitimlerine katkıda bulunmak en önemli hedeflerimizdendir. Son olarak sağlıklı nesiller için ülkenin sağlık sisteminin kaliteli ve rantabl ve ulaşılabilir olması önemli olduğu için bu alanda önerilerde bulunmak ve araştırmalar yapmakta boynumuzun borcudur.​​

misyon

ve

VİZYONUMUZ

"Sağlıklı nesiller yetiştirmenin temelinde bilinçli ebeveynler vardır."

Merkezi Ankara'da bulunan Sağlıklı Nesiller Derneği 2005 yılında, Ülkemizin geleceğinin güvencesi olan gençlerimizin, çocuklarımızın fiziki ve ruhsal açıdan iyi yetiştirilmesi, eğitilmesi ve desteklenmesinden hareketle sivil toplum kuruluşları, çeşitli kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği içerisinde gönüllü hizmet etmek için kurulmuştur.

Enginer BİRDAL

Yönetim Kurulu Başkanımız