1.ULUSLARARASI EVDE SAĞLIK HİZMETLERİ KONGRESİ

Sağlık Bakanlığı tarafından Sağlıkta Dönüşüm Programı kapsamında yürütülen evde sağlık hizmetlerine ilişkin 1. Uluslararası Evde Sağlık Hizmetleri Kongresi    8-9  Nisan 2011 tarihlerinde Antalya’da yapıldı.

Sağlık Bakanlığı’nın desteklediği ve iş birliği ile Evde Sağlık Hizmetleri Derneği ve Sağlıklı Nesiller Derneği tarafından gerçekleştirilen kongreye çeşitli kurum ve kuruluşlar, kamu hastaneleri, özel hastaneler, evde bakım birimleri yerel yönetimler ve sivil toplum örgütleri katıldı.

Kongrenin açılış konuşmalarını Sağlık Bakanı Müsteşarı Prof. Dr. Nihat TOSUN, Tedavi Hizmetleri Genel Müdürü Prof. Dr. İrfan ŞENCAN, TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Cevdet ERDÖL, Sağlıklı Nesiller Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Enginer BİRDAL yaptı.

Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Prof.Dr. Nihat TOSUN yaptığı açılış konuşmasında; evde sağlık hizmetleri kapsamında Mart ayı itibariyle düzenli kontrolleri olan 22 bin hastaya ulaşıldığını belirterek, yıl sonu itibariyle 100 bin hastaya ulaşmayı hedeflediklerini söyledi. Prof. Dr TOSUN “30 binin üzerinde hasta ile irtibat kuruldu. Ayda 40-50 bin ziyaret gerçekleştirildi. Türkiye’de evde sağlık hizmeti alma ihtiyacı olan 100 binin üzerinde hasta olduğunu tahmin ediyoruz” diye konuştu.

Prof.Dr. Nihat TOSUN, tıp bilimi ve teknolojilerinde önemli gelişmeler ve hayat kalitesinin artmasıyla Türkiye’de de yaşam süresinin arttığını söyledi. Yaşam süresinin uzamasıyla kronik hastalıkların görülme oranının da yükseldiğini anlatan  Prof.Dr. Nihat TOSUN, bu nedenle özellikle hastanelerdeki yatış sürelerinin maliyetleri artırdığını kaydetti. Evde bakılabilecek hastaların uzun süre hastanelerde yatmalarının, hastalarda ve onların yakınlarında sosyal ve psikolojik sorunlara da yol açtığının altını çizerek “sağlık ihtiyacı olan her hasta, bir insandır ve sosyal çevresi vardır. Özellikle yatağa bağımlı hastalar ve onlara bakan yakınları, duygusal, sosyal ve psikolojik açıdan da sorunlarla karşılaşmaktadır. Bu nedenle evde sağlık hizmeti her yönüyle ele alınmalıdır.” dedi.

Hasta ve ailelerine evde bakım hizmeti sunulurken sosyal çevredeki kurum ve kuruluşlarla da çok etkin bir koordinasyonun kurulmasının son derece önemli olduğuna işaret eden Prof. Dr. TOSUN, bu kongrede de paydaşlar ile görüşleri ve tecrübeleri paylaşacaklarını söyledi.

Prof. Dr. Nihat TOSUN , sözlerini şöyle sürdürdü; “Bakanlığımızın hedefi; sağlık hizmet sunumuna ihtiyacı bulunan sosyal, fiziksel ve tıbbi durumu herhangi bir sağlık kuruluşuna gitmesine engel teşkil eden ve bir sağlık kuruluşunda yatırılarak tıbbi tedavi ve bakım gerektirmeyen hastaların ihtiyaç duyduğu sağlık hizmetlerini alması sağlık hizmetlerine ihtiyaç duyulan hastaları tespit ederek evde sağlık ekiplerince değerlendirilmesinin sağlanması, evde koruyucu bakım hizmetlerini ihtiyacı olan birey ve ailelere koruyucu tedavi ve rehabilite edici sağlık hizmetlerinin sürekli ve etkili bir biçimde yaşadıkları ortamda sunulmasıdır” dedi.

TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı Prof.Dr. Cevdet ERDÖL’ de son sekiz yılda sağlıkta yapılan düzenlemeleri anlattı. Erdöl “Çok hayırlı hizmetler yaptık. Hastaneleri birleştirdik, aile hekimliğine geçtik, Genel Sağlık Sigortasını hayata geçirdik, Özürlüler Kanunu’nu çıkardık. Sağlıktaki dönüşümün önemli kilometre taşlarını yerleştirdik. Artık rötuşlara sıra geldi” dedi. Sağlık hizmetlerinde olmazsa olmaz öğelerden birinin evde bakım hizmeti olduğunu ifade eden Erdöl, önceki yıllarda evinde bakıma ihtiyacı olanlara kurumsal bir bütünlük içinde yaklaşılmadığını savundu. Türkiye’de sağlık hizmetlerinden memnuniyetin 2002’de yüzde 38 olduğunu belirten Prof.Dr. ERDÖL, bu oranın yüzde 73’e çıktığını, evde sağlık hizmetinin yaygınlaşmasıyla bu oranın daha da artacağını kaydetti.

Evde sağlık hizmeti alması gerektiği tespit edilen kişilere birinci basamak koruyucu sağlık, tanı, tedavi, rehabilitasyon ve danışmanlık hizmetleri, toplum sağlığı merkezi, aile sağlığı merkezi ve aile hekimleri aracılığıyla verildiğini ve Evde Sağlık Hizmeti Birimi’nden hizmet alacak hastaların aynı zamanda aile hekimlerine bildirilerek koordinasyon sağlandığını anlatan Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürü  Prof.Dr. İrfan ŞENCAN, “Yataklı sağlık kurumu bulunmayan veya bünyesinde evde sağlık birimi kurulmamış sağlık kurumu bulunan yerleşim yerlerinde; yataklı sağlık kurumunun bağlı bulunduğu belediyenin mücavir alanı dışında kalan yerleşim yerlerinde evde sağlık hizmeti vermek üzere sağlık müdürlükleri tarafından mobil ekipler oluşturduk” dedi.

Evde Sağlık Birimleri, Sağlık Bakanlığı’na bağlı tüm A,B,C grubu hastanelerde Göğüs hastalıkları, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Kadın Doğum ve Çocuk Dal Hastaneleri bünyesinde kurulan birimler ile evde sağlık hizmeti verdiğini söyleyen Prof.Dr. ŞENCAN, KOAH vb solunum sistemi hastalıkları, yatağa bağımlı hastalar, terminal dönem palyatif bakım hastaları, ileri derecedeki kas hastaları, yeni doğanlara fototerapi uygulamaları, evde sağlık hizmeti kapsamına alınan hastaların ihtiyaç duyduğu ağız ve diş sağlığı hizmetleri gibi evde sağlık hizmeti grupları bulunduğunu belirtti.

Açılış konuşmasında Sağlık hizmetlerinin Türkiye’de iyi bir şekilde uygulanmasını sağlamak için alt yapı oluşturmaya çalıştıklarını söyleyen Sağlıklı Nesiller Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Enginer BİRDAL “evde sağlık hizmetleri uygulamasıyla Sağlık Bakanlığı’na bağlı hastaneler  bünyesinde  oluşturulan hizmet birimleri ve mobil ekipler tarafından yatağa bağımlı hastalar başta olmak üzere, ihtiyaç sahibi hastalara kendi ev ortamlarında kaliteli, etkin, ulaşılabilir, sürekli ve güvenli sağlık hizmeti sunulduğunu bildirdi.

Sağlıklı Nesiller Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Enginer BİRDAL “Evde sağlık hizmetlerinde tedavi sürecinin nasıl devam edeceği konusunun göz ardı edilmemesi lazım. Biz toplum olarak hastayı ziyaret etmek isteriz, bu bizim için neredeyse bir gelenek haline gelmiştir.Halkımızın bu samimi ihtiyacını günümüz şartlarına uyarlayarak bir evde sağlık modeli geliştirme arzusunu taşıyoruz” dedi.

Özel sektörden hem katkı hem de ilgi beklediklerini ekleyen Genel Başkan BİRDAL, ”yaşlılığın artması kronik hastalıklarda artışa neden olmaktadır. Bu sonuç doğal olarak iş yükü ve maliyetleri artırmaktadır. Yaşlılığa bağlı olarak tedavinin süresi de uzamaktadır. Kongremizde tedavi sonrası bakım süreci için neler yapabileceğimizi konuşacağız” dedi.

Sağlıklı Nesiller Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Enginer BİRDAL Kongrenin tohumlarının altı yıl önce atıldığını vurgulayarak, “Yaşlı ve hasta bakımı hiçbir kültürde olmadığı kadar kültürümüzde önem arz etmektedir. Biz manevi değerlerimizi ve teknolojimizi birleştirerek daha iyi bir iş çıkarabileceğimizi düşünüyoruz. İnanıyorum gelecek yıllarda bu hizmetler geliştikçe sağlık turizmi kapsamında da evde bakım hizmetleri çok önemli bir yer tutacaktır. Özel sağlık temsilcileri çok doğru bir yerde duruyor” diye sözlerine ekledi.


II.ULUSLARARASI EVDE SAĞLIK HİZMETLERİ KONGRESİ


 14-18 Mart 2012

Gelişmiş ülkelerde yoğun bir şekilde ve başarı ile organize edilen evde bakım hizmetleri bir süredir ülkemizin de gündeminde yer alıyor. Milli değerlerimiz büyüklerimize ve hastalarımıza bakmayı gerektirse de zamanın yoğun iş temposu bazen bizi bu güzel hasletimizden uzak kalmak zorunda bırakıyor. Böyle olunca evde bakım hizmeti bir gereklilik olarak karşımıza çıkmaktadır. 2005 yılında yayınlanan Evde Bakım Hizmetleri    Yönetmeliği Sağlık Bakanlığımızın konuyu yasal ve belirli bir çizgide tutma çabasıdır. Bakanlığımız bununla da yetinmemiş evde sağlık hizmetlerini başlatmıştır. Büyük bir hızla tüm yurtta evde sağlık hizmetleri birimleri açılmış, ekipler başarı ile hizmet vermeye başlamışlardır.

Geçen sene bu konudaki bilgi gereksinimi gören derneklerimiz Nisan ayında 1. Uluslararası Evde Sağlık Hizmetleri Kongresini Sağlık Bakanlığımızın desteği ile düzenlemiştir. İlki olmasına rağmen 1600 kişinin katıldığı ve tüm oturumlarının dolu dolu geçtiği çok güzel bir kongre olmuştur.

Bu sene de aynı güzellikte 2. Uluslararası Evde Sağlık Hizmetleri Kongresini 14-18 Mart 2012 tarihlerinde Antalya’da düzenleyeceğiz. Başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere, üniversiteler, Dünya Sağlık Örgütü, ilgili kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör kuruluşları ile temas sağlanacak ve zengin bir içerik oluşturulacaktır.

Konu ile ilgili katkı, öneri ve eleştirilerinizi bekler, hepinizi 2. Uluslararası Evde Sağlık Kongresi’ne davet etmekten mutluluk duyarız.

Enginer BİRDAL
Sağlıklı Nesiller Derneği
Yönetim Kurulu Başkanı


 

1. ULUSLARARASI TIBBI SOSYAL HIZMET KONGRESI

 24 – 26 Kasım 2011

Değerli dostlar,
Bilindiği gibi, tıbbi sosyal hizmetlerin amacı, sağlık kurum ve kuruluşlarından hizmet alan hastaların, psiko-sosyal ve sosyo-ekonomik sorunlarını çözerek tedavi sürecinden yarar sağlanması ve sağlığına en kısa sürede kavuşarak toplumsal yaşamına etkin ve mutlu bir birey olarak dönmesini sağlamaktır. Bu çerçevede kongrenin amacı, tıbbi sosyal hizmetin ne olduğunu, hasta gruplarının tıbbi sosyal hizmete ne derece ihtiyaç duyduklarını ve sorunlarının çözümü ve sağlıklarına kavuşmaları açısından önemini ve etkinliğini bilimsel çalışmalar ve uygulama örnekleri ile ilgililere ve kamuoyuna anlatmak, yabancı ülkelerdeki deneyimleri paylaşmak ve değerlendirmek, böylece ülkemizin tıbbi sosyal hizmet politikasının oluşturulması için tüm ilgili kişi, kurum ve kuruluşların bilgi ve deneyimlerini almak şeklinde olacaktır.
Organizasyonu Sağlıklı Nesiller Derneği tarafından üstlenilecek kongre kapsamında, başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere, Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Üniversiteler, AÇSAP, SHÇEK, Özürlüler İdaresi Başkanlığı, Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Aile Araştırma Kurumu, Birleşmiş Milletler, SGK ve benzeri kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılmıştır.
24 – 26 Kasım 2011 tarihlerinde Antalya’da yapılması planlanan 1. Uluslararası Tıbbi Hizmet Kongresi’nin başarıyla gerçekleşmesi ve amaçlanan faydanın sağlanabilmesi için başta sosyal hizmet uzmanları olmak üzere, akademisyenlerin, sağlık yöneticilerinin, ilgili tüm tarafların işbirliği ve katılımını bekliyor, gösterdiğiniz ilgiye teşekkür ediyoruz.

Enginer BİRDAL

Sağlıklı Nesiller Derneği
Yönetim Kurulu Başkanı

DÜZENLEME KURULU

Onursal Başkanlar
Prof. Dr. Recep AKDAĞ / Sağlık Bakanı
Fatma ŞAHİN / Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı

Kongre Başkanı
Prof. Dr. İrfan ŞENCAN / S.B. Tedavi Hizmetleri Genel Müdürü

Yürütme Komitesi Başkanı
Enginer BİRDAL/ Sağlık Bakanlığı Müşaviri- Sağlıklı Nesiller Derneği Genel Başkanı

Düzenleme Heyeti
İsimler soyadına göre alfabetik dizilmiştir.
Fatma AKAY
Kürşat ALDEMİR
Serhan BALKANAL
Dr. Ali EDİZER
Uzm. Dr. Orhan KOÇ
Dr. Serdar MERCAN

Kongre Konu Başlıkları

• Tıbbi Sosyal Hizmetin Tanımı ve Süreç
– Tıbbi Sosyal Hizmetin Tanımı
– Dünyada Tıbbi Sosyal Hizmetin Gelişimi
– Türkiye’de Tıbbi Sosyal Hizmetleri
• Tıbbi sosyal Hizmet ve Hasta Hakları
• Tıbbi Sosyal Hizmetin Mevzuatı
• Tıbbi Sosyal Hizmet, Psikososyal Destek ve Hastaların Manevi İhtiyaçları
• Tıbbi Sosyal Hizmet ve Ekip Çalışması
• Tıbbi Sosyal Hizmet ve Sosyal Yardım Sistemleri
• Tıbbi Sosyal Hizmet, Personel Eğitimi ve Yeterliliği
• Tıbbi Sosyal Hizmetler ve Psikiyatri
• Kronik Hastalıklar ve Tıbbi Sosyal Hizmet
• Acil Servis Uygulamalarında Tıbbi Sosyal Hizmet
• Tıbbi Sosyal Hizmetler ve Onkoloji
• Sosyal Dışlanmaya Maruz Kalan Hasta Grupları için Tıbbi Sosyal Hizmet

Sağlıklı Nesiller Derneği