HASTANE TEMİZLİK GÖREVLİLERİ YÖNETİM EĞİTİMİ


Amaç:
Sağlıklı yaşam için gerekli koşulların oluşturulması ve bu koşulların sürekli kılınması için Hastane Temizlik Personeli Yönetimini yapabilmesi için gerekli bilgi ve becerileri kazandırmaktır.


​Hedefler
Bu kursu başarı ile tamamlayan katılımcılar:
1) İş sağlığı ve güvenliği, yangın ve acil durum faaliyetlerini yürütür.
– İş sağlığı ve güvenliği konusundaki yasal ve işyerine ait kuralları uygulatır.
– Risk etmenlerini azaltır.
– Tehlike durumunda acil durum prosedürlerini uygulatır.
– Acil çıkış prosedürlerini uygulatır.
– Periyodik sağlık taramasının yapılmasını sağlar.
– Kişisel sağlığı tehdit eden durumlar için önlem alır.2) Çevre koruma mevzuatına uygun çalışılmasını sağlar.
– Çevre koruma standart ve yöntemlerinin uygulanmasını sağlar.
– Çevresel risklerin azaltılmasını sağlar.
– Doğal kaynakların tüketiminde tasarruflu hareket edilmesini sağlar.

3) Kalite yönetim sistemi dokümanlarına uygun çalışılmasını sağlar.
– İşe ait kalite gerekliliklerini uygulanmasını sağlar.
– Kalite sağlamadaki teknik prosedürlerinin uygulanmasını sağlar.
– Yapılan çalışmaların kalitesini denetim altında tutar.
– Proseslerde(işleyişte) saptanan hata ve arızaları engelleme çalışmalarına yapar.

4) İş organizasyonu yapar.
– İş öncesi kişisel hazırlık yapar.
– Astlarının üniformalarını kontrol eder.
– Astları ile ilgili işlemleri yürütür.
– Çalışma alanlarının özelliklerini belirler.
– İş programı yapar.
– İş bitiminde donanım ve iş alanı temizliğini sağlar.

5) Periyodik temizliği yönetir.
– Temizlik araç – aereç ve malzemelerin hazırlanmasını sağlar.
– Alanlara göre temizliğin yapılmasını sağlar.
– Atık yönetiminin kurallara uygun yapılmasını sağlar.
– Tıbbi cihaz temizliğinin yapılmasını sağlar.
– Dış mekân temizlik ve bakımını yaptırır.

6) Temizlik hizmetlerini yönetir.
– Temizlik hizmetlerini denetler.
– Periyodik temizlik ve bakım işlemlerini denetler.
7) Yönetsel sorumlulukları yerine getirir.
– Personel ile ilgili sorumlulukları yerine getirir.
– Hasta şikayet ve istekleri ile ilgilenir.
– Personelin çalışma ve izin programlarını yapar.
– Astları ile iş akışı toplantıları düzenlenir.

8) Mesleki gelişime ilişkin faaliyetleri yürütür.
– Mesleki kanun ve yönetmelikleri takip eder.
– Mesleki yayınları takip eder ve eğitim faaliyetlerine katılır.
– Personeline eğitim verir.

Eğitim Süresi
Kurs süresi 200 saattir; 120 saati kuramsal ve sunum yapma eğitim; 80 saati çalışılacak alanda uygulamadır.
Kurs programı hakkında detaylı bilgi almak isterseniz, lütfen web sayfamızdan kurs koordinatörümüze ulaşınız!

Eğitimciler
Kursta, konusunda uzman kişiler eğitimci olarak görev almaktadır.
Eğitimciler detaylı bilgi almak isterseniz, lütfen web sayfamızı ziyaret ediniz.

Eğitim Yöntemleri
– Konuların sözlü anlatımı ve sunumu
– Soru-cevap tekniği
– Göstererek yaptırma tekniği
– Uygulama
– Senaryo oluşturma ve rol yapma

Katılımcı Sayısı
Her grup için 20-25 kişi

Kimler Katılabilir
Bu kursa, kamu ya da özel tüm sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan temizlik personeli veya çalışmaya aday olan kişiler.

Kurs Dokümanları
Yurt içi ve yurt dışı temizlik eğitimi kaynaklarından, EKK’nın hazırladığı kaynaklardan ve hastanelerin temizlik hizmetlerinin yerine getirilmesi için uygulanan eğitim, yöntem ve tekniklerden yararlanarak derneğimizce hazırlanan kitaplar ve dökümanlar.

Başarı Kriterleri
Programın başında, eğitim sürecinde ve sonunda yazılı değerlendirme (sınav) yapılır. Eğitim sürecinde yapılan uygulamalarda göz önünde bulundurularak değerlendirilir.

Katılımcılar:
– Kuramsal ve uygulama eğitimine katılmış olup devam zorunluluğu söz konusudur.
– Yazılı ve uygulamalarından aldığı not ortalaması 100 üzerinden 70 olmalı;
– Aldığı eğitim ile ilgili kendisine yöneltilen sorulara sözlü olarakta başarı ile cevap vermeli;
– Uygulama eğitimlerini başarıyla yerine getirmiş olmalı;
– Kullanacağı belge, bulgu ve çizelgeyi doğru şekilde kullanabilmeli ve tarafsız bir şekilde yansıtabilmelidir.

Başvuru Koşulları ve İstenilen Belgeler
Katılımcıdan,
-En az ilköğretim okulu mezunu olmalı,
– Mezuniyet belgesi / Diploma fotokopisi;
– Katılım için derneğimize başvurarak kayıt işlemlerini yaptırması gerekir.

Verilecek Belge ve Geçerlilik Süresi
Kurs sonunda başarılı olan katılımcıya
– Hastane Temizlik Görevlisi seviye 5 kursu sertifikası verilir. Belgenin geçerlilik süresi 5 yıldır.
– Sertifikada kurs süresi, kursta yer alan konular ve aldığı eğitim ile ilgili yapabileceği hizmetler belirtilir.
– Sertifika, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bağlı MYK’nın görevlendirdiği kurumca tasdik edilir.

EVDE YAŞLI VE HASTA BAKICILIĞI YETİŞTİRME EĞİTİMİ

Amaç:
Yaşlı ve hastaların özelliklerini tanıma, yaşlı ve hastanın günlük bakımı, beslenmesi, ilk yardım gibi konularda kalifiye eleman yetiştirmektir.


​Hedefler
• Sertifika sınavında başarılı olanlar Bilgisayar İşletmenlik sertifikası alır.
• Hastanın hastanede kalış süresini kısaltmaktır.
• Hastane enfeksiyonu riskini erken taburcu ederek azaltmaktır.
• Sağlık hizmetlerinin maliyetini düşürmektir.
• Ülkemizde sınırlı sayıdaki hastane yatak kapasitesini daha verimli kullanmaktır.
• Hastanın aile ortamına daha kısa sürede dönmesi ile moral desteği sağlamaktır.
• Günlük yaşam şartlarını en az etkileyecek şekilde doğru tedaviyi evde de sunmaktır.
• Hastanın yaşam kalitesini en iyi seviyeye çıkarmaktır.
• Bu kursla ilgili eğitim ve öğretim etkinliklerini başarı ile tamamlayan her kursiyer;
• Yaşlı ve hastanın özelliklerini tanıyabilecektir.
• Yaşlı ve hastanın günlük bakımını yapabilecektir.
• Yaşlılarda ve hastalarda fizyoterapi ve meşguliyet terapisi uygulayabilecektir.
• Hasta odası düzenleyebilecektir.
• Hastaya yatak İçi/dışı egzersizleri yaptırabilecektir.
• Yaşlı ve hastayı rahatlatabilecektir.
• Hastayı yataktan kaldırabilecektir.
• Yaşlı ya da yaşlı hastaya sağlık durumunun gerektirdiği
şekilde ilaç verebilecektir.
• Yaşlıyı ya da yaşlı hastaya sağlık durumuna
göre besleyebilecektir;
• Özel hastalıklarda bakım yapabilecektir.
• İlk yardım yapabilecektir.Eğitimciler
• Emekli eğitim hemşiresi Birtane Konak.Eğitim Yöntemleri
Konuların sözlü anlatımı ve sunumu
• Soru-cevap tekniği
• Göstererek yaptırma tekniği
• Uygulama
• Senaryo oluşturma ve rol yapmaEğitim Süresi
Program 130 ders saati olup yeni: 40/32

Başvuru Koşulları ve İstenilen Belgeler
Okuma yazma bilen, yedisinden yetmişine herkes bu kursa iştirak edebilir. İstenen Belgeler:
• Bulaşıcı hastalık taşımadığını gösteren sağlık raporu.
• Hepatit aşısı olduğunu gösteren aşı kartı.
• Bedensel ve zihinsel olarak engeli olmamak..

​​YENİ PROJE EĞİTİMİMİZ BAŞLIYOR!


Türkiye Sağlık Turizmi Derneği tarafından geliştirilen ve Afyon Kocatepe Üniversitesi Turizm Fakültesi'nin desteklediği Engelsiz Sağlık Turizmi ile Yeni Hayatlar projesi kapsamında dezavantajlı/engelli bireylere 3 ay süreli olarak eğitimlerin sunulması çalışması başlamıştır. Engelli/dezavantajlı 66 bireye alanına yönelik olarak; Çağrı Merkezi Operatörü Eğitimi,  Kat Hizmetleri Eğitimi, Mesleki İngilizce Eğitimi verilecektir.

Proje Amacı

Engelsiz Yeni Hayata! diyerek başlatılan proje, katılımcılarını eğitimler ile destekleyerek, mesleki beceri ve gelişimlerine destek sunmaktadır. Uygun mesleklere yönelik olarak eğitilecek olan dezavantajlı/engelli bireyler istihdam edilebilirliklerini de arttıracaklardır. Projenin esas amacı; yaklaşık olarak 66 bireye sunulan eğitimler sonucunda sektörün ihtiyacı olan insan kaynakları açığını kapatmak, katılımcıların iş sahasında kendinden emin ve bağımsız olarak yer almasını sağlamaktadır.

Hedef Kitle

18-45 yaş arası, en az ilkokul mezunu, kişisel bakımına özen gösteren ve kendini geliştirmek isteyen dezavantajlı yakaşık 66 bireyin  eğitim alarak meslek becerilerini geliştirmelerinin yanında; sosyal entegrasyon, kendine güven, bağımsız olma ve ekonomik özgürlük gibi artıları hayatlarına katmaları hedeflenmektedir.

Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız.
 


YOZGAT KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ EĞİTİM PROGRAMI

Yozgat Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği tarafından Yozgat Galata Çamlık Otel’de hastanelerin başhekim, pratisyen ve uzman hekimleri, diş hekimleri ve hastanelerdeki sağlık bakım hizmet müdürleri ,kalite direktör ve temsilcileri, klinik sorumlu hemşireleri ve birim sorumlularına; iletişim becerileri ve empati, stres yönetimi, tükenmişlik sendromu, zor insanlarla başa çıkma, toplam kalite yönetimi, toplantı yönetimi, sunuş teknikleri, toplum karşısında konuşma, beden dili konularına yönelik eğitim düzenlendi. Eğitimlere 110 hekim ve 155 hemşire ve sağlık personeli katıldı.

Hacettepe Üniversitesi’nden Prof. Dr. Vedat IŞIKHAN, Dr. Uğur ÖZDEMİR ve Uzman Eğitimci Sami ÖZTÜRK tarafından katılımcılara teorik ve pratik olarak eğitim verildi.

Eğitimlerin gerçekleşmesinde büyük emeği geçen Yozgat Kamu Hastaneleri Birliği Sekreteri Tuncay    ÖZTÜRK, eğitim sonunda memnuniyetlerini bildirerek, takdir ve teşekkürlerini bildirdi.

Oldukça faydalı geçen eğitim sonunda yapılan Değerlendirme Anketlerinde, katılımcılar eğitim programının kapsamlı olması ve mesleki birikimlerine katkı sağlaması dolayısıyla  takdir ve teşekkürlerini sunup, eğitimlerin mutlaka tekrar edilmesi yönünde görüş bildirdiler.

Eğitimlerimiz

HASTANE TEMİZLİK GÖREVLİLERİ KRİTİK ALAN TEMİZLİĞİ

Amaç :
Sağlıklı yaşam için gerekli koşulların oluşturulması ve bu koşulların sürekli kılınması için Hastane Temizlik Görevlilerinin Kritik Alan temizliğini kurallarına uygun yapabilmesi yetiştirilmesi için gerekli bilgi ve becerileri kazandırmaktır.


Hedefler
Bu kursu başarı ile tamamlayan katılımcılar:
1) İş sağlığı ve güvenliği, yangın ve acil durum kurallarını öğrenir.
– İş sağlığı ve güvenliği konusundaki yasal ve işyerine ait kuralları uygular.
– Risk etmenlerini azaltır.
– Tehlike durumunda acil durum prosedürlerini uygular.
– Acil çıkış prosedürlerini uygular.
– Periyodik sağlık taramasının yapılmasını sağlar.
– Kişisel sağlığını tehdit eden durumları bildirir.2) Çevre koruma mevzuatına uygun çalışır.
– Çevre koruma standart ve yöntemlerini uygular.
– Çevresel risklerin azaltılmasına katkıda bulunur.
– Doğal kaynakların tüketiminde tasarruflu hareket eder.

3) Kalite yönetim sistemi dokümanlarına uygun çalışır.
– İşe ait kalite gerekliliklerini uygular.
– Kalite sağlamadaki teknik prosedürleri uygular.
– Proseslerde ( işleyişte) saptanan hata ve arızaları engelleme çalışmalarına katılır.

4) İş organizasyonu yapar.
– Kişisel temizliğini yapar.
– Üniforma giyer.
– El hijyeni sağlar.
– Çalışma alanının özelliklerini belirler.
– İş programı yapar.
– İş bitiminde donanım ve iş alanı temizliğini yapar.

5) Temizlik araç – gereç ve malzemelerini hazırlar.
– Temizlenecek alana göre malzemeleri tespit eder.
– Araç gereçleri işe hazır hale getirir.
– Cihaz ve malzemeleri korur.
– Araç, gereç ve cihaz bakımını yapmak bakımını bakımı yapar.
– Kullanılan ekipmanı temizler.

6) Kritik alan temizliği yapar.
– Mekanın havalandırılmasını sağlar.
– Yüzey temizliği yapar.
– Zemin temizliği yapar.
– Mekan düzenini sağlar.
– Hasta yatağı yapar.
– Yüzeyleri dezenfekte eder.
– Yüzey cilası yapar.
– Cila bakımı yapar.
– Atıkları uzaklaştırır.

7) Atık yönetimi işlemlerini yürütür.
– Atıkları ayrıştırır.
– Atık uygulama hatalarını bildirir.
– Atıkları etiketler.
– Atıkları ortamdan uzaklaştırır.
– Yeni atıklar için atık kutularını hazırlar.
– Atıkları teslim eder.
– Atık konteynırını dezenfekte eder.
– Atıkları atık deposuna taşır.
– Atık deposunu temizler.

8) Tıbbi Cihaz temizliği yapar.
– Temizlik malzemesinin özelliklerini belirler.
– Cihaza göre temizlik araç ve gereçlerini hazırlar.
– Cihazların taşınmasını sağlar.
– Cihazları dezenfekte eder.
– Cihaz üzerindeki gözlemlediği aksaklıkları bildirir.
– Cihaz temizleme kontrol listesini doldurur.

9) Hasta yakını, hasta ve sağlık çalışanları ile iletişimde bulunur.
– Hasta hakkında temizlikle ilgili bilgi edinir.
– Yapacağı işlemler hakkında hastaya / refakatçisine bilgi verir.
– Temizlik uygulamaları hakkında birim amirini bilgilendirir.
– Arıza ve aksaklıkları birim amirine bildirir.
– Vardiya değişimlerinde diğer çalışanları bilgilendirir.

10) Tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesinde sağlık personeline yardım eder.
– Hasta taşımaya eşlik eder.
– Hastaya pozisyon vermeye eşlik eder.
– Tedavi esnasında sağlık personelinin ihtiyaç duyduğu araç- gereç ve malzemelerin ulaştırılmasını sağlar.
– Hastaya ait numunelerin taşınmasını sağlar.

Eğitim Süresi
Kurs süresi 160 saattir; 80 saati kuramsal ve sunum yapma eğitim; 80 saati çalışılacak alanda uygulamadır.
Kurs programı hakkında detaylı bilgi almak isterseniz, lütfen web sayfamızdan kurs koordinatörümüze ulaşınız!

Eğitimciler
Kursta, konusunda uzman kişiler eğitimci olarak görev almaktadır.
Eğitimciler detaylı bilgi almak isterseniz, lütfen web sayfamızı ziyaret ediniz.

Eğitim Yöntemleri
– Konuların sözlü anlatımı ve sunumu
– Soru-cevap tekniği
– Göstererek yaptırma tekniği
– Uygulama
– Senaryo oluşturma ve rol yapma

Katılımcı Sayısı Her grup için 20-25 kişi

Kimler Katılabilir
Bu kursa, kamu ya da özel tüm sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan temizlik personeli veya çalışmaya aday olan kişiler.

Kurs Dokümanları
Yurt içi ve yurt dışı temizlik eğitimi kaynaklarından, EKK’nın hazırladığı kaynaklardan ve hastanelerin temizlik hizmetlerinin yerine getirilmesi için uygulanan eğitim, yöntem ve tekniklerden yararlanarak derneğimizce hazırlanan kitaplar ve dökümanlar.

Başarı Kriterleri
Programın başında, eğitim sürecinde ve sonunda yazılı değerlendirme (sınav) yapılır. Eğitim sürecinde yapılan uygulamalarda göz önünde bulundurularak değerlendirilir.

Katılımcılar:
– Kuramsal ve uygulama eğitimine katılmış olup devam zorunluluğu söz konusudur.
– Yazılı ve uygulamalarından aldığı not ortalaması 100 üzerinden 70 olmalı;
– Aldığı eğitim ile ilgili kendisine yöneltilen sorulara sözlü olarakta başarı ile cevap vermeli;
– Uygulama eğitimlerini başarıyla yerine getirmiş olmalı;
– Kullanacağı belge, bulgu ve çizelgeyi doğru şekilde kullanabilmeli ve tarafsız bir şekilde yansıtabilmelidir.

Başvuru Koşulları ve İstenilen Belgeler
Katılımcıdan,
– En az ortaöğretim mezunu olmalı,
– Mezuniyet belgesi / Diploma fotokopisi;
– Katılım için derneğimize başvurarak kayıt işlemlerini yaptırması gerekir.

Verilecek Belge ve Geçerlilik Süresi
Kurs sonunda başarılı olan katılımcıya
– Hastane Temizlik Görevlisi seviye 4 kursu sertifikası verilir. Belgenin geçerlilik süresi 5 yıldır.
– Sertifikada kurs süresi, kursta yer alan konular ve aldığı eğitim ile ilgili yapabileceği hizmetler belirtilir.
– Sertifika, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bağlı MYK’nın görevlendirdiği kurumca tasdik edilir.

Sağlıklı Nesiller Derneği